Slovenská komora stavebných inžinierov

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2023


Vážení členovia,

pozývame Vás na 22. medzinárodnú konferenciu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2023

Téma: Prvý krok k energetickej nezávislosti
Termín: 17.-19.5.2023
Miesto: Hotel Patria Štrbské Pleso

Odborní garanti:
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. -  Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.
Ing. Jiří Šála, CSc. - ŠÁLA-MODI, Praha, Česká republika

TEPLO 2023 - POZVÁNKA
TEPLO 2023 - ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
TEPLO 2023 - PODMIENKY PRE PARTNEROV

Organizačný garant:
Ing. Eugénia Kiselyová
stav@zsvts.sk

TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK JE 12. MÁJ 2023