Slovenská komora stavebných inžinierov

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2023


Vážení členovia,

pozývame Vás na 22. medzinárodnú konferenciu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2023

Téma: Prvý krok k energetickej nezávislosti
Termín: 17.-19.5.2023
Miesto: konferencia sa bude konať vo Vysokých Tatrách - na Štrbskom Plese v hoteli Patria

Odborní garanti:
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. -  Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.
Ing. Jiří Šála, CSc. - ŠÁLA-MODI, Praha, Česká republika

Organizačný garant:
Ing. Eugénia Kiselyová

Prihlášky k referátu k vybraným okruhom konferencie, resp. k posteru, partnerskej spolupráci, firemnej prezentácii, výstavke, reklame, prosíme zasielajte na adresu: stav@zsvts.sk.

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK JE: 15.1.2023

TEPLO 2023 - POZVÁNKA
PODMIENKY PRE PARTNEROV
PRIHLÁŠKA - PREDNÁŠATEĽ