Slovenská komora stavebných inžinierov

STN 73 4301 BYTOVÉ BUDOVY – POROVNANIE STAREJ A NOVEJ NORMY

RZ SKSI Banská Bystrica Vás pozýva na odbornú prednášku:

STN 73 4301 BYTOVÉ BUDOVY – POROVNANIE STAREJ A NOVEJ NORMY

Dátum: !NOVÝ TERMÍN: 27. jún 2023 (utorok) o 9.00 hod.

  • prednáška sa bude konať:

 - prezenčnou formou

POZVÁNKA S PROGRAMOM

Registrácia: Podujatie 23400553 | SKSI

Kontaktná osoba:
Zuzana Parobeková
telefón: 0906 101 940
mobilný telefón: 0901 914 578
e-mail: sksibb@sksi.sk