Slovenská komora stavebných inžinierov

SPRÁVNY NÁVRH ZATEPLENIA S MINERÁLNOU IZOLÁCIOU 

RZ SKSI Banská Bystrica Vás pozýva na odborno-prezentačný seminár:

SPRÁVNY NÁVRH ZATEPLENIA S MINERÁLNOU IZOLÁCIOU 

Dátum: 23. november 2023 (štvrtok) o 14.00 hod.

Miesto: v zasadacej miestnosti RZ SKSI Banská Bystrica

POZVÁNKA S PROGRAMOM

Kontaktná osoba:
Zuzana Parobeková
telefón: 0906 101 940
mobilný telefón: 0901 914 578
e-mail: sksibb@sksi.sk