Slovenská komora stavebných inžinierov

PROBLEMATIKA SPOJENÁ S VÝROBOU OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

RZ SKSI Banská Bystrica Vás pozýva na odbornú prednášku:

PROBLEMATIKA SPOJENÁ S VÝROBOU OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

 

Dátum: 14. november (utorok) o 9.00 hod.

Miesto: v zasadacej miestnosti RZ SKSI Banská Bystrica

POZVÁNKA S PROGRAMOM

Kontaktná osoba:
Zuzana Parobeková
telefón: 0906 101 940
mobilný telefón: 0901 914 578
e-mail: sksibb@sksi.sk