Slovenská komora stavebných inžinierov

Udržateľnosť v architektúre a hospodárnosť

V rámci celoživotného vzdelávania Autorizovaných stavebných inžinierov si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár Udržateľnosť v architektúre a hospodárnosť, ktorý sa uskutoční dňa 20.9.2023 (streda) o 9.00 hod. v AK SKSI Trenčín.

Téma: Posudzovania EHB podľa sezónnej, mesačnej a hodinovej metódy. Trvalo udržateľné riešenia. Premena plastového odpadu na izoláciu.

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA