Slovenská komora stavebných inžinierov

Konferencia BARDKONTAKT 2023

KONFERENCIA: Bardkontakt 2023

Dátum konania: 25. – 26. september 2023
Miesto konania: zasadacia sieň MsZ - MsÚ, Radničné námestie 16, Bardejov

Pokyny k účasti, bližšie informácie a program nájdete na webovej stránke konferencie.

Účastnícky poplatok (vstupné) na konferenciu - bez poplatku. Počas konferencie organizátor zabezpečí pre účastníkov kávu, pitný režim, obed a zborník prednášok.

Ubytovanie počas konferencie si účastníci zabezpečujú podľa pokynov zaslaných prihláseným spoluorganizátorom MsÚ Bardejov.