Slovenská komora stavebných inžinierov

Facility management 2023

Vážení členovia,

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov Vás pozývajú na 21. ročník
vedecko - odbornej medzinárodnej konferencie FACILITY MANAGEMENT 2023 na tému: „Viete si predstaviť život bez správy budov?“

POZVÁNKA S PROGRAMOM

PRIHLÁŠKA

Pre viac informácií kontaktujte organizátora:

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Jana Lehotová Nôtová
organizačný garant
Mail: konferencie@sstp.sk
Tel.: 0903/562108