Slovenská komora stavebných inžinierov

ENVIRONMENTÁLNE RIEŠENIA HYDROIZOLÁCIÍ SPODNÝCH STAVIEB A PLOCHÝCH STRIECH

RZ SKSI Banská Bystrica Vás pozýva na odbornú prednášku:

ENVIRONMENTÁLNE RIEŠENIA HYDROIZOLÁCIÍ SPODNÝCH STAVIEB A PLOCHÝCH STRIECH


Dátum: 5. júna 2023 (pondelok) o 14.00 hod.

  • prednáška sa bude konať:
    • prezenčnou formou

POZVÁNKA S PROGRAMOM

Registrácia: Podujatie 23400651 | SKSI

Kontaktná osoba:
Zuzana Parobeková
telefón: 0906 101 940
mobilný telefón: 0901 914 578
e-mail: sksibb@sksi.sk