Slovenská komora stavebných inžinierov

Ploché strechy 2021

Cech strechárov Slovenska v spolupráci so svojimi partnerskými a pridruženými členmi organizuje odborné semináre, na ktorých Vám budú poskytnuté aktuálne informácie v oblasti plochých striech budov.

Odborný seminár: PLOCHÉ STRECHY 2021

Termín:
25. 10. 2021 (pondelok) ŽILINA, hotel HOLIDAY INN
26. 10. 2021 (utorok) TRENČÍN, hotel MAGNUS

POZVÁNKA

PRIHLÁŠKA

Predstavenie prezentácie SPS 2021

Účasť na seminároch je bezplatná.

Jaroslava Lintnerová
Vedúca Kancelárie CSS
Ivanská cesta 27, 821 04 Bratislava
+ 421 2 43 42 62 59
cechstrecharov@cechstrecharov.sk
www.cechstrecharov.sk