Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

ZMENA SPRÁVCU MAILOVEJ SCHRÁNKY

29. novembra 2019

Slovenská komora stavebných inžinierov stále pracuje na skvalitnení služieb svojim členom.  Záleží nám na bezpečnosti a preto si vás dovoľujeme informovať, že pre zlepšenie a skvalitnenie fungovania členskej mailovej schránky meníme správcu.  S touto zmenou sú spojené aj nasledovné opatrenia a pokyny, ktoré je nutné dodržať, aby sa zabezpečil plynulý prechod.

Migrácia mailových schránok prebehne počas víkendu 7.12. a 8.12.2019. Po tomto termíne Vám budú vygenerované nové prístupové heslá, ktoré Vám systém zašle na kontaktný mail, ktorý evidujeme v našej databáze.  Ak ste však pri registrácii nezadali  svoj kontaktný email a zadáte si ho až po migrácií,  je potrebné  si vyplniť  žiadosť o zmenu údajov FO cez on-line formulár  - https://verejnyportal.sksi.sk/entry/64, ktorý naše pracovníčky do 24 hod. spracujú a zašlú Vám informačný mail s ďalším postupom.

Nové heslo si  zadajte aj do všetkých programov, ktoré sú na členskú schránku pripájané (Outlook, mobil a pod.). V prípade, že máte nastavené preposielanie mailov na inú mailovú adresu a želáte si, aby sa pošta preposielala aj naďalej, bude potrebné si toto preposielanie nastaviť v novom systéme. Manuály k zmene nájdete pod prihlasovacím oknom „Základné nastavenie/návody“.

 Ďakujeme za pochopenie.

 Úrad SKSI