Slovenská komora stavebných inžinierov

ZMENA SPRÁVCU MAILOVEJ SCHRÁNKY

29. novembra 2019

Slovenská komora stavebných inžinierov stále pracuje na skvalitnení služieb svojim členom.  Záleží nám na bezpečnosti a preto si vás dovoľujeme informovať, že pre zlepšenie a skvalitnenie fungovania členskej mailovej schránky meníme správcu.  S touto zmenou sú spojené aj nasledovné opatrenia a pokyny, ktoré je nutné dodržať, aby sa zabezpečil plynulý prechod.

Migrácia mailových schránok prebehne počas víkendu 7.12. a 8.12.2019. Po tomto termíne Vám budú vygenerované nové prístupové heslá, ktoré Vám systém zašle na kontaktný mail, ktorý evidujeme v našej databáze.  Ak ste však pri registrácii nezadali  svoj kontaktný email a zadáte si ho až po migrácií,  je potrebné  si vyplniť  žiadosť o zmenu údajov FO cez on-line formulár  - https://verejnyportal.sksi.sk/entry/64, ktorý naše pracovníčky do 24 hod. spracujú a zašlú Vám informačný mail s ďalším postupom.

Nové heslo si  zadajte aj do všetkých programov, ktoré sú na členskú schránku pripájané (Outlook, mobil a pod.). V prípade, že máte nastavené preposielanie mailov na inú mailovú adresu a želáte si, aby sa pošta preposielala aj naďalej, bude potrebné si toto preposielanie nastaviť v novom systéme. Manuály k zmene nájdete pod prihlasovacím oknom „Základné nastavenie/návody“.

 Ďakujeme za pochopenie.

 Úrad SKSI