Slovenská komora stavebných inžinierov

MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2024

Tohtoročná konferencia MPBS 2024 s účasťou zahraničných odborníkov, sa bude konať v  kongresovom centre AquaCity Poprad dňa 16.5.2024 s možnosťou účasti na odbornej exkurzii konanej dňa 17.5.2024 predpoludním v neďalekých Batizovciach, kde sídli najväčšie slovenské skúšobné laboratórium pre požiarne skúšky stavebných výrobkov, spoločnosť Fires s.r.o. Na konferencii vystúpi množstvo skúsených lektorov a odborníkov v oblasti PBS zo štátnej správy, univerzitného prostredia, aplikačnej praxe, navrhovania PBS a ďalších oblastí súvisiacich s PBS. Konferencia je svojim zameraním určená pre Vás všetkých, ktorí sa zaoberáte akýmikoľvek činnosťami v oblasti PBS od štúdia, navrhovania až po realizáciu a kontrolu súvisiacich stavebných a montážnych prác. Generálnym partnerom konferencie je náš riadny dlhoročný člen, spoločnosť OBO Bettermann s.r.o, za čo jej aj touto cestou ďakujeme. Konferenciu podporili ako hlavní partneri Slovenská komora stavebných inžinierov a Prezídium Hasičského a záchranného zboru a ďalší naši odborní, mediálni a reklamní partneri uvedení na všetkých propagačných materiáloch konferencie.

Pozvánka

Prihláška

Program