Slovenská komora stavebných inžinierov

TA3 - Nový stavebný zákon

Hostia: Peter Ďurček, štátny tajomník ministerstva dopravy, Imrich Pleidel, predseda Slovenskej komory architektov, Vladimír Benko, predseda Slovenskej komory staveb. inžinierov, Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov

Relácia Analýzy a trendy