Slovenská komora stavebných inžinierov

online učenie - eLearning

Základ celoživotného vzdelávacieho procesu v SKSI tvorí eLearningový systém navrhnutý tak, aby spĺňal potreby dlhodobobého prístupu k informáciam a poznatkom a na druhej strane, aby poskytol zaujímavé informácie, realizácie a metódy z praxe, či už formou videa, konzultácie, alebo priamo návštevou daného miesta. Jednoduchou formou výberu sa môže "študent" rozhodnúť či absolvuje celý program, alebo si vyberie len určité moduly, ktoré momentálne potrebuje pre svoj rozvoj.   

Programy a moduly sú navrhnuté tak, aby poskytli najnovšie informácie a poznatky z danej oblasti, pričom samotný študent si môže zvoliť tempo a intenzitu štúdia sám.  

V oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách, pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni a za účelom úspešného naplnenia energetických cieľov stratégie Európa 2020 prináša SKSI systém ďalšieho vzdelávania - projekt ingREeS.