Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Využitie BIM procesov v projekčnej praxi statika  

24. októbra 2019 o 15:00 hod. v budove SKSI Bratislava, Mýtna ul. 29

Odborný seminár, ktorý sa koná v rámci  „Klubových štvrtkov statikov“ je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri výpočtoch, navrhovaní a realizačných výkresoch nosných konštrukcií stavieb so zameraním na navrhovanie železobetónových a oceľových nosných konštrukcií budov s využitím BIM procesov. 

Tento seminár bol zaradený do projektu celoživotného vzdelávania členov SKSI.  Podujatie je určené prednostne pre členov SKSI. Účasť nečlenov je možná len s povolením Regionálnej kancelárie SKSI BA

Pozvanka