Slovenská komora stavebných inžinierov

POZVÁNKA NA ODBORNÝ ONLINE SEMINÁR - AKO SPLNIŤ PODMIENKY PLÁNU OBNOVY RODINNÝCH DOMOV