Slovenská komora stavebných inžinierov

DETI A ARCHITEKTÚRA 2020

Slovenská komora stavebných inžinierov aktívne podporuje vzdelávanie mladej generácie.

Finančne podporila 7. ročník projektu DETI A ARCHITEKTÚRA 2020, tento rok na tému "MOSTY".

Kurz bude mať 5 častí a žiaci sa dozvedia zaujímavosti o svetových aj slovenských mostoch po stránke konštrukčnej, technologickej, stavebnej aj architektonickej. Kurz bude končiť kvízom, kde si žiaci preveria svoje vedomosti, ktoré získali z kurzu. Následne budú maľovať výtvarnú prácu na tému "Peší most cez rieku".

Vzhľadom na aktuálnu situáciu organizátor predĺžil  termín na zasielanie výtvarných prác až do 15. novembra 2020.

Odborná porota vyberie 20 najkrajších výtvarných prác do 30. novembra 2020, ktoré následne ocenení.

Tento rok sa prihlásilo do projektu už viac ako 150 škôl z celého Slovenska a spolu viac ako 8000 žiakov 5. a 6. ročníkov.

Viac o projekte: https://www.detiaarchitektura.sk/