Slovenská komora stavebných inžinierov

DETI A ARCHITEKTÚRA 2020

Slovenská komora stavebných inžinierov aktívne podporuje vzdelávanie mladej generácie.

Finančne podporila 7. ročník projektu DETI A ARCHITEKTÚRA 2020, tento rok na tému "MOSTY".

Kurz bude mať 5 častí a žiaci sa dozvedia zaujímavosti o svetových aj slovenských mostoch po stránke konštrukčnej, technologickej, stavebnej aj architektonickej. Kurz bude končiť kvízom, kde si žiaci preveria svoje vedomosti, ktoré získali z kurzu. Následne budú maľovať výtvarnú prácu na tému "Peší most cez rieku". Autorov 20 najkrajších výtvarných prác, ktoré vyberú organizátori a partneri projektu, pozvú do Bratislavy na slávnostnú vernisáž, ktorá sa uskutoční 6.11. 2020 v Bratislave v lobby na Pribinovej ul. a na druhý deň 7.11. bude tematická vychádzka po mostoch a architektúre Bratislavy a deti sa môžu tešiť aj na vláčik-blaváčik. 

Tento rok sa prihlásilo do projektu už viac ako 150 škôl z celého Slovenska a spolu viac ako 8000 žiakov 5. a 6. ročníkov, z čoho sa veľmi tešíme. A stále sa ešte hlásia...

Viac o projekte: https://www.detiaarchitektura.sk/