Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Zasadnutie sekcie Statika stavieb 1.12.2016

1. decembra 2016, SKSI Trenčín

pozvánka

1. decembra 2016, SKSI Trenčín,  o 13,00 hod