Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Zasadnutie Krajskej odbornej sekcie Pozemné stavby a architektúra

19. august 2014 o 13:00 hod, SKSI Bratislava

19. august 2014 o 13:00 hod, SKSI Bratislava

pozvánka a program