Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Vodohospodárske stavby

Ing. Peter GEMERAN
predseda Slovenskej odbornej sekcie Vodohospodárske stavby 
gemeran@hydrocoop.sk


Krajské odborné sekcie Vodohospodárske stavby a ich predsedovia:

Bratislava
Ing. Peter Gemeran  
gemeran@hydrocoop.sk

Trnava
Ing. Robert Végh 
provak@zoznam.sk
provak@centrum.sk 

Trenčín
Ing. Marián Kobza   
marian.kobza@zoznam.sk  

Nitra
Ing. Margit Furuglyásová  
furupe@stonline.sk                  

Žilina
Ing. Marian Papp  
prompp@ingeo.sk          

Banská Bystrica
Ing. Oľga Sobotková  
olga.sobotkova@svp.sk          

Prešov
Ing. Jozef Schlosser   
ekoarch@condornet.sk    

Košice 
Ing. Peter Breza   
rsb.osd@gmail.com