Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Vedenie uskutočňovania stavieb

Ing. JÁN KOLLÁR   
predseda Slovenskej odbornej sekcie Vedenie uskutočňovania stavieb 
jan.kollar@endombb.sk 


Krajské odborné sekcie Vedenie uskutočňovania stavieb a ich predsedovia:

Bratislava
Ing. Ondrej Sova  
sova.ondrej@gmail.com

Trenčín
Ing. Emil Galovič   
emil.gallovic@keraming.sk

Nitra
Ing. Juraj Guzmický  
grifos@t-zones.sk

Žilina
doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová  
zgutova@fstav.uniza.sk

Banská Bystrica
Ing. Ján Kollár  
jan.kollar@endombb.sk

Prešov

Ing. Igor Uher 
igoruher1@gmail.com

Košice
Ing. Levente Varga  
levente.varga@pobox.sk