Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Vedenie uskutočňovania stavieb

Predseda Slovenskej odbornej sekcie Vedenie uskutočňovania stavieb  

Ing. JÁN KOLLÁR    
jankobord@gmail.com


Predsedovia jednotlivých Regionálnych odborných sekcií Vedenie uskutočňovania stavieb:

Bratislava
Ing. Ondrej Sova                                                                                                                                                                                                                                                                          sova.ondrej@gmail.com

Žilina
doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová   
zgutova@fstav.uniza.sk 

Banská Bystrica
Ing. Ján Kollár  
jankobord@gmail.com

Košice
Ing. Levente Varga  
levente.varga@pobox.sk