Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Technologické vybavenie stavieb

Predseda Slovenskej odbornej sekcie Technologické vybavenie stavieb 

Ing. Ľuboslav JÁNOŠ     
luboslavjanos@gmail.com 


Predsedovia jednotlivých Regionálnych odborných sekcií
Technologické vybavenie stavieb:

Bratislava
Ing. Peter Hluch
peter.hluch@roez.sk

Trnava, Nitra, Trenčín
Ing. Anton Letko   
letko@egp.sk    

Žilina
Ing. Ján Ilavský   
proingrbk@stonline.sk

Banská Bystrica
združená odborná sekcia pre TCHVS a TVS
Ing. Ľuboslav Jánoš   
luboslavjanos@gmail.com     

Prešov
Ing. Jaroslav Ganádik   
jaroslav.ganadik@garox.sk 

Košice
Ing. Jaroslav Prokop   
jprokop@netkosice.sk