Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

STATIKA STAVIEB 2017

        1. oznam

16.-17.3.2017, Piešťany

Podrobnejšie informácie nájdete v ozname.

1. oznam