Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Statika stavieb 2013 - 18. konferencia statikov

14.-15. marec 2013, Piešťany
Poučenie z porúch a havárií stavieb.