Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Statika stavieb

Ing. Ján KYSEĽ
predseda Slovenskej odbornej sekcie Statika stavieb
kysel@nextra.sk


Krajské odborné sekcie Statika stavieb a ich predsedovia:

Bratislava
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.   
stefan.gramblicka@stuba.sk  

Trnava
Ing. Ján Kyseľ   
kysel@nextra.sk 

Trenčín
Ing. Babulík Rudolf 
stran@mail.t-com.sk

Nitra
Ing. František Lužica   
luzica@slovanet.sk

Banská Bystrica
Ing. Hubinský Pavol  
hubinsky@hubinsky.sk

Prešov
Ing. Vladimír Durbák  
vdurbak@gmail.com 

Košice 
Ing. Viliam Hrubovčák 
v.hrubovcak@gmail,com

Žilina 
Ing. Richard Gáborík 
gf.statik@gmail.com