Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Statický štvrtok: ŽELEZOBETÓNOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE VYSOKÝCH BUDOV V BRATISLAVE

4. jún 2015, SKSI Bratislava


4. jún 2015 o 15:00 hod. v zasadacej miestnosti SKSI (na 3. poschodí), Mýtna 29, Bratislava

pozvánka a program