Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Statický štvrtok: VÝPOČTOVÉ MODELY NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ, SPOĽAHLIVOSŤ A POSÚDENIE PODĽA NORIEM

2. marec 2017, Bratislava2. marec 2017 o 15:00 hod. v budove SKSI, Mýtna ul. 29, Bratislava, zasadacia miestnosť na 3. poschodí

pozvánka a program