Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Statický štvrtok – STANOVENIE ÚČINKOV VETRA NA ŠPECIFICKÉ KONŠTRUKCIE

2. jún 2016, SKSI Bratislava

2. jún 2016 o 15:00 hod. v zasadacej miestnosti SKSI (na 3. poschodí), Mýtna 29, Bratislava

pozvánka a program