Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Statický štvrtok – Skúsenosti z výstavby nosných konštrukcií stavieb z pohľadu stavebného dozora

13. apríl 2017, SKSI Bratislava


13. apríl 2017 o 15:00 hod. v zasadacej miestnosti SKSI (na 3. poschodí), Mýtna 29, Bratislava

pozvánka a program