Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Statický štvrtok "Navrhovanie stĺpov a 2D konštrukcií v programe SCIA ENGINEER“