Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Statický štvrtok - Efektívne a rýchle dimenzovanie prvkov stavebných konštrukcií

13. október 2016, Bratislava

13. október 2016 od 15:00 - 17.00 hod. v zasadacej miestnosti SKSI (na 3. poschodí), Mýtna 29, Bratislava 

pozvánka a program