Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Špecializované vzdelávanie pre znalcov v odbore Stavebníctvo - zľava 10 percent pre členov SKSI

4-semestrálne štúdium, od februára 2015, Košice

Členovia SKSI majú na základe spolupráce SKSI a Stavebnej fakutly Technickej univerzity v Košiciach možnosť využiť 10-percentnú zľavu z účastníckeho poplatku na 4-semestrálnom kurze Špecializované vzdelávanie pre znalcov v odbore Stavebníctvo. Špecializovaný kurz sa uskutoční v 4 semestroch so začiatkom v mesiaci február 2015 v Košiciach. Viac infomácií nájdete v informačnom liste stavebnej fakulty.

Záväzná prihláška na seminár Špecializované vzdelávanie pre znalcov v odbore Stavebníctvo