Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Slovenská prierezová odborná sekcia - Expertízy stavieb

doc. Ing. Milan NIČ, PhD.
predseda Slovenskej prierezovej odbornej sekcie Expertízy stavieb
nic.milan7@gmail.comČlenovia Slovenskej prierezovej odbornej sekcie Expertízy stavieb:


prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír BENKO, PhD. 
predseda@sksi.sk

Ing. Anton VYSKOČ

Ing. Otto TOKÁR