Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci, stavebný dozor

25. - 26. október 2016,  Žilina

Prihláška

Prihlásiť sa môžete aj online cez náš verejný portál