Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci/stavebný dozor

Z dôvodu naplnenia kapacity je prihlasovanie na seminár uzatvorené.

20.-21. február 2018, RK SKSI Košice


Z dôvodu naplnenia kapacity je prihlasovanie na seminár uzatvorené.

Pozvánka a program


Prihláška