Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci /stavebný dozor 30. - 31. máj 2017, Trnava - z dôvodu naplnenia kapacity uzatvorené

30. - 31. 05. 2017, Trnava

 

30. - 31. 05. 2017, Regionálna kancelária SKSI Trnava (Hornopotočná 1, Trnava)


Pozvánka a program

Prihlášku je možné vyplniť ONLINE cez nový Informačný portál Slovenskej komory stavebných inžinierov