Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor

14.- 15. apríl 2015, v budove Diecézneho centra Jána Pavla II, Kapitulská ulica č.21,Banská Bystrica

pozvánka

záväzná prihláška