Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci/stavebný dozor

4. - 5. apríl 2017, Diecézne centrum Jána Pavla II, Kapitulská 21, Banská Bystrica

pozvánka

prihláška

Prihlášku je možné vyplniť aj ON-LINE