Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti STAVBYVEDÚCI / STAVEBNÝ DOZOR

21. - 22. november 2017, SKSI Bratislava - prihlasovanie uzatvorené


Termín konania seminára: 21. - 22. november 2017

Miesto konania seminára: Slovenská komora stavebných inžinierov, Mýtna 29, 810 05 Bratislava (3. poschodie)

pozvánka a program

prihlasovanie na seminár - jedine formou on-line prihlásenia cez verejný portál SKSI: https://verejnyportal.sksi.sk/seminar/47 - Prihlasovanie na tento seminár je z dôvodu naplnenia kapacity UZATVORENÉ. Ďakujeme za pochopenie.