Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Seminár k autorizačnej skúške

20. február 2018, RK SKSI Bratislava
Prihlasovanie na tento seminár je uzatvorené z dôvodu naplnenia kapacity.

Termín konania seminára: 20. február 2018

Miesto konania seminára: Slovenská komora stavebných inžinierov, Mýtna 29, 810 05 Bratislava (3. poschodie)

pozvánka a program

prihlasovanie na seminár - jedine formou on-line prihlásenia cez verejný portál
https://verejnyportal.sksi.sk/seminar/55

Prihlasovanie na tento seminár je uzatvorené z dôvodu naplnenia kapacity.