Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Seminár Eurostav - navrhovanie energeticky efektívnych domov

27. marec 2018, Bratislava

Zaujímate sa o navrhovanie energeticky efektívnych domov? Sprísnená legislatíva v oblasti teplotechniky a blížiaci sa rok 2020, kedy bude povinnosťou navrhovať budovy s takmer nulovou potrebou energie, núti aj projektantov zmeniť zaužívané postupy navrhovania budov. Príďte na seminár vedený architektom Henrichom Pifkom, ktorý je jeden z najerudovanejších odborníkov z tejto oblasti a ktorý má široké teoretické, ale aj bohaté praktické skúsenosti! 

27. marec 2018, Bratislava

PROGRAM, PRIHLÁŠKU a viac informácií nájdete na: https://www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/seminare/8-hodinovy-seminar-navrhovanie-energeticky-efektivnych-domov?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=forum&button=1

Na seminári sa dozviete:

?

ako postupovať od prvých skíc až po výsledný architektonický a urbanistický koncept

?

ako využiť obnoviteľné zdroje energie a integrovať ich do architektonického riešenia

?

ako zabezpečiť kvalitu vnútorného prostredia a enviromentálne parametre

?

ako dosiahnuť priaznivú energetickú bilanciu

?

aké sú nové trendy v oblasti kúrenia a vetrania