Slovenská komora stavebných inžinierov

REGIONÁLNE ZDRUŽENIE SKSI ŽILINA

Adresa:
Vysokoškolákov 8556/33B
(EUROPALACE - polyfunkčný komplex)
010 08  Žilina

Vstup do budovy možný len z Obdchodnej ulice cez podzemnú garáž (od 1.2.2014 do odvolania)  

mapa

Kontakt:
Mobil:   0905 643 552 
Tel.:      041/530 0618
E-mail:  sksiza@sksi.sk

Predseda Výboru RZ SKSI ZA:  Ing. Boris Vrábel, PhD.
Prednostka:                                Ing. Ivana Šubjaková
Organizačná pracovníčka:         Ing. Ľubica Pokorná

Sme tu pre Vás najmä v dňoch:
Pondelok                8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 15.00 hod.
Utorok                    neúradný deň
Streda                    8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 15.00 hod.
Štvrtok                   8.00 – 11.30 hod.
Piatok                     neúradný deň

OZNAM: V dňoch 14. - 15. marec 2017 bude RK SKSI Žilina zatvorená z dôvodu konania seminára ku skúške odb. spôsobilosti na výkon činnosti SV, SD v Dome techniky.

V dňoch 21. - 22. marec 2017 bude RK SKSI Žilina zatvorená z dôvodu konania skúšok odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV, SD.

VÝZVA pre ČLENOV a NEČLENOV SKSI - nahlásenie zmien údajov podľa zákona
Vážené kolegyne a kolegovia, 
dovoľujeme si Vás upozorniť na OZNAMOVACIU POVINNOSŤ vyplývajúcu zo zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre autorizovaných inžinierov a hosťujúcich inžinierov. 
Povinnosť sa týka oznamovania ZMENY ÚDAJOV, ktoré vedie Slovenská komora stavebných inžinierov podľa § 18 a 18a zákona do troch dní odo dňa, kedy nastali.  
Zmenu údajov môžete písomne oznámiť  na príslušnú regionálnu kanceláriu komory (podľa bydliska) alebo na úrad Komory nasledovným spôsobom:
- elektronicky na e-mailovú adresu (oznam o zmene musí byť podpísaný a naskenovaný)
- faxom 
- poštou
AUTORIZOVANÝ INŽINIER oznamuje Komore do troch dní najmä zmenu údajov
, ktoré vedie Komora v Zozname autorizovaných inžinierov:
- meno a priezvisko, tituly 
- adresa pobytu
- názov a sídlo ateliéru, kancelárie, zamestnávateľa, spoločnosti
- ukončenie výkonu povolania - autorizácie
- identifikačné číslo organizácie - IČO
- informáciu o individuálnom zákonnom poistení (ak je poistený cez rámcovú zmluvu Komory, túto skutočnosť neoznamuje)   
- telefónne číslo, e-mailovú adresu, webove sídlo

Vyzdvihnutie autorizačných dokladov, osvedčení a pečiatok pre SV, SD a EHB, registračných osvedčení pre hosťujúce osoby na základe písomnej pozvánky alebo po predchádzajúcej telefonickej dohode.

Výbor regionálneho združenia SKSI Žilina:

Krajské odborné sekcie SKSI, región Žilina:

  RZ SKSI Žilina spolupracuje so Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity

Aktuálne podujatia a informácie z Regionálneho združenia SKSI Žilina:

Odborný seminár "Navrhovanie oceľových mostov"

21. február 2017,  Žilina

Informačné stretnutie ohľadne poistenia členov SKSI

31. január 2017,  Žilina

Zasadnutie rozšíreného Výboru RZ SKSI Žilina

26. január 2017,  Žilina

Novoročná kapustnica

26. január 2017,  Žilina

Členská schôdza odbornej sekcie Statika stavieb

24. január 2017,  Žilina

Odborný seminár "EUROKÓD 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť"

24. január 2017,  Žilina

Zasadnutie Výboru RZ SKSI Žilina

12. decembra 2016,  Žilina

Odborno-prezentačný seminár CADKON+ pre projektantov Pozemných stavieb a architektúry

29. november 2016, Žilina

Odborno-prezentačný seminár CADKON+ pre projektantov Technické zabezpečenie budov

29.november 2016, Žilina

Odborný seminár "Panelové sústavy bytových domov - Žilinský región"

22. november 2016, Žilina

Skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD

25. - 26. október 2016, Žilina, prihlásiť sa dá aj online

Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD

18. - 19. október 2016, Žilina, prihlásiť sa dá aj online

Odborný seminár "EUROKÓD 7: Navrhovanie geotechnických konštrukcií"

13. september 2016, RK SKSI Žilina

Odborno - prezentačný seminár SPP - distribúcia, a.s.

8. september 2016, RK SKSI Žilina

Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD
21. - 22. jún 2016, Žilina, od 15.04.2016 sa dá prihlásiť aj online

Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD
7. - 8. jún 2016, Žilina, od 15.04.2016 sa dá prihlásiť aj online

Odborný seminár "EURKOKÓD 6: Navrhovanie murovaných konštrukcií"
24. máj 2016, RK SKSI Žilina

Odborný seminár "Navrhovanie a bepečnosť bezprievlakových stropných konštrukcií, poruchy a ich príčiny
17. máj 2016,  RK SKSI Žilina

Zasadnutie Výboru RZ SKSI Žilina
05. máj 2016,  Žilina

Odborný seminár "EUROKÓD 1,2,3,4,5: Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru"
26. apríl 2016, RK SKSI Žilina

Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD
12. - 13. apríl 2016, RK SKSI Žilina, od 01.02.2016 sa dá prihlásiť aj online

Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD
05. - 06. apríl 2016, Žilina, od 01.02.2016 sa dá prihlásiť aj online

Odborný seminár "EUROKÓD 5: Navrhovanie drevených konštrukcií"
22. marec 2016, Žilina

Členská schôdza RZ SKSI Žilina
07. marec 2016, GAMA KLUB ŽU, Žilina

Odborný seminár "EUROKÓD 4: Navrhovanie spriahnutých oceľovobetónových konštrukcií"
23. február 2016, Žilina

Zasadnutie Výboru RZ SKSI Žilina
15. február 2016

Fašiangový koncert
12. február 2016, Dom umenia Fatra, Žilina

Odborný seminár „EUROKÓD 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií“ (2.časť)
09. február 2016, Žilina

Novoročná kapustnica
21. január 2016, Žilina

Zápisnica zo schôdze Výboru RZ SKSI Žilina
26. november 2015,  Žilina