Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Regionálna kancelária SKSI BRATISLAVA


Adresa:
Mýtna 29 (2. posch.)
P.O.BOX 10
810 05 Bratislava 

Kontakt:
Tel.: 02/5245 0058
E-mail: sksiba@sksi.sk   


Predseda Výboru RZ SKSI BA:   Ing. Anton Vyskoč
Podpredseda:                              Ing. František Kinčeš
Podpredseda:                              Ing. Otto Tokár
Organizačné pracovníčky:         Ing. Ingrid Mokošová         
                                                     Andrea Sauer
                                           

Sme tu pre Vás najmä v dňoch:
Pondelok                8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 15.00 hod.
Utorok                    neúradný deň
Streda                    8.00 – 11.30 hod. 12.30 – 15.00 hod.
Štvrtok                   8.00 – 11.30 hod.
Piatok                     neúradný deň

VÝBOR Regionálneho združenia SKSI Bratislava (RZ SKSI Bratislava)

Krajské odborné sekcie SKSI, región Bratislava