Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Regionálna kancelária SKSI BANSKÁ BYSTRICA

Adresa:

Kollárova 2
974 01 Banská Bystrica 

Kontakt:
Mobil:   0901 914 578
Tel.:     048/ 411 5071
E-mail:  sksibb@sksi.sk   

Predseda Výboru RZ SKSI BB:            Ing. Miloš Hudoba, PhD.
Podpredseda Výboru RZ SKSI BB:      Ing. Vladimír Vránsky

Prednosta RZ SKSI BB:               Ing. Ján Ďurica
Organizačná pracovníčka:          Zuzana Parobeková

 

Sme tu pre Vás najmä v dňoch:
Pondelok                8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 16.00 hod.
Utorok                    8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 14.00 hod.
Streda                    8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 15.30 hod.
Štvrtok                   8.00 – 12.00 hod.
Piatok                    8.00 – 12.00 hod.

 

 

Informácie z Regionálneho združenia SKSI Banská Bystrica: