Slovenská komora stavebných inžinierov

Pozemné stavby a architektúra

Ing. Edita CMARKOVÁ  
predsedníčka Slovenskej odbornej sekcie Pozemné stavby a architektúra
cmarkova@stonline.skKrajské odborné sekcie Pozemné stavby a architektúra ich predsedovia: 

Bratislava
Ing. Andrej Marcík
mprosro@gmail.com

Trnava
Ing. Rybár Jaromír   
design2@ehs.sk  

Trenčín
Ing. Edita Cmarková
cmarkova@stonline.sk    

Nitra
Ing. Stanislav Karas  
stanislavkaras@stonline.sk      

Žilina 
Ing. Olga Štroncerová  
pstroncer@gaya.sk  

Banská Bystrica
Ing. Adolf Lunev   
lunevado@pobox.sk 
ado.lunev@gmail.com

Prešov
Ing. Milada Žipajová  
zipajova@nextra.sk           

Košice 
Ing. Martin Hromják  
hromjak@netkosice.sk  


Plán vzdelávania a seminárov SKSI zameraných na aktuálnu právne predpisy v oblasti EHB
a implementáciu smernice 2010/31/EÚ EPBD a ciele 20/20/20 - určených najmä autorizovaným inžinierom pre kat. A1, I1, I4 a odborne spôsobilým osobám pre ECB 
zverejnené 23. apríla 2013