Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Použitie regulačných a vyvažovacích armatúr vo vykurovacích sústavách

3. september 2015, AK SKSI Trenčín

Odborný seminár pre odbornú sekciu "Technické vybavenie stavieb".

3. september 2015, AK SKSI Trenčín o 9.00 hod.

pozvánka

prihláška