Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Poistenie členov cez hromadnú poistku SKSI - právna zodpovednosť pri výkone činnosti

3. september 2015, AK SKSI Trenčín


Poistenie členov cez hromadnú poistku SKSI - právna zodpovednosť pri výkone činnosti.

3. september 2015, AK SKSI Trenčín o 11.20 hod.

pozvánka

prihláška