Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

PANELOVÁ DISKUSIA pre elektrotechnikov

24. máj 2017, Nitra

24. máj 2017, budova Agroinštitútu Nitra, Akademická 4, kongresová sála na 1. poschodí

Na panelovej diskusii sa môže zúčastniť každý návštevník medzinárodného veľtrhu ELO SYS 2017.

Upozornenie:
V súvislosti s možnosťou voľného vstupu na výstavisko AGROKOMPLEX Nitra dňa 24. 5. 2017 (t.j. streda) Vám oznamujeme, že pozvánka SEZ-KES na panelovú diskusiu umožňuje bezplatný jednorazový vstup pre jednu osobu.
V prípade, ak uvažujete o dvoch vstupoch na výstavisko dňa 24. 5. 2017, je potrebné si túto pozvánku vytlačiť dvakrát.

Slovenská komora stavebných inžinierov je spoluorganizátorom konferencie.

pozvánka + mapa