Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

ON-LINE prihlasovanie na skúšky a semináre - v roku 2017


SKÚŠKY odbornej spôsobilosti na výkon činnosti STAVBYVEDÚCI / STAVEBNÝ DOZOR

SEMINÁRE ku skúškam (dĺžka trvania seminára je 1,5 dňa)

                           Online prihlasovanie:  https://verejnyportal.sksi.sk/seminar      
                        


 
AUTORIZAČNÉ SKÚŠKY
SEMINÁRE ku skúškam (dĺžka trvania seminára je 1 deň)

   Online prihlasovanie:  https://verejnyportal.sksi.sk/seminar     SKÚŠKY odbornej spôsobilosti pre ENERGETICKÚ CERTIFIKÁCIU

SEMINÁRE ku skúškam (4 samostatné jednodňové bloky seminára pre 4 miesta spotreby energie)

  Online prihlasovanie:  https://verejnyportal.sksi.sk/seminar