Používate novú verziu webu. Prepnúť na starú verziu

Slovenská komora stavebných inžinierov

Odborný seminár Statika stavieb " Aktuálny stav navrhovania tenkostenných konštrukcií."

26. januára 2017, AK SKSI Trenčín,  o 13,00 hod

pozvánka

26. januára 2017, AK SKSI Trenčín, o 13,00 hod.

Účasť potvrdil prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.